top of page

WISKUNDE

instructiefilmpjes BLOK 6

 L61 percenten berekenen

L63 Gewicht

L64 bruto, tarra, netto

L65 Delen door een kommagetal

L66 Cijferend delen (natuurlijk getal gedeeld door een kommagetal)

L67 veelvlakken en niet-veelvlakken

L68 De ontwikkeling van ruimtefiguren

L69 De oppervlakte van een balk

L69 De oppervlakte van een kubus

bottom of page