top of page

WISKUNDE

instructiefilmpjes BLOK 5

 L50 De relatie tussen breuk, kommagetal en percent

L51 Delen met kommagetallen (zoals de deeltafels)

L51 Een kommagetal delen door een natuurlijk getal

L52 Kommagetallen cijferend delen

L53 Een breuk vermenigvuldigen met een natuurlijk getal

L54 Een breuk delen door een natuurlijk getal

L56 Coördinaten op een plattegrond

L57 De omtrek van een cirkel berekenen (formule)

L57 De omtrek van een cirkel berekenen

bottom of page