NEDERLANDS

instructiefilmpjes THEMA 3

Wat is een samenstelling?

Wat is een afleiding?

Wat is een onderwerp?

Wat is de persoonsvorm?

Welk zinsdeel zegt wat het onderwerp doet of wat ermee gebeurt?

Welk zinsdeel zegt wat of hoe het onderwerp is of wordt?