NEDERLANDS

instructiefilmpjes THEMA 1

Wat is een onderwerp?

Waaruit bestaat een zin?

Wat is de persoonsvorm?

Hoe ziet een werkwoord eruit?

Wat zijn stam en uitgang?

1e, 2e en 3e persoon van het werkwoord?

Werkwoordspelling in de TT

Wat is een infinitief?

Alfabetisch rangschikken